Palubky, brikety

Uhlí

Kompletní nabídku uhlí a uhelných briket najdete na adrese www.optimtop.cz.

Uhlí, které je jedna z klíčových surovin na topení, se těží z povrchových nebo hlubinných dolů. Uhlí je složeno zejména z uhlíku, vodíku a kyslíku, obsahuje však i síru a další příměsi. Od doby průmyslové revoluce je uhlí především důležitou energetickou surovinou. Velká část světové výroby elektřiny (40%) využívá spalování uhlí, které probíhá v klasických uhelných respektive v tepelných elektrárnách. Uhlí se kromě výroby elektrické energie používá také k vytápění a ohřevu vody (výroba technologického tepla), uhlí je také velmi cennou primární surovinou pro mnoho odvětví chemického průmyslu.

Uhlí je surovina, která je složená z uhlíku, vodíku, kyslíku, síry a radioaktivní příměsi (nejčastěji uran). V přírodě se nachází pod povrchem země a dá se získat dvěma způsoby, povrchovou težbou (hnědé) nebo hlubinnou těžbou (černé). Využití této horniny najdete převážně v energetice, kde se používá jako palivo do tepelných elektráren, nebo v domácnostech na vytápění nebo na ohřev vody.

Vznik a historie uhlí

Uhlí vzniklo z rostlinných a živočišných zbytků uložených v močálech, bez přístupu kyslíku, což bránilo oxidaci a tím jejich rozkladu. Následně se tyto vrstvy pod vlivem silného tlaku a vysokých teplot z nitra Země přetvořily na uhlí. Na povrchu se uhlí někdy nachází na březích řek nebo svazích. Takto ho zřejmě před třemi tisíci lety objevili Číňané. Uhlí je významnou energetickou surovinou a to již od průmyslové revoluce v 18. století. Asi 40% světové produkce elektřiny vzniká spalováním uhlí v tepelných (uhelných) elektrárnách. Uhlí se ale samozřejmě také využívá k vytápění a ohřevu vody. Uhlí je i prakticky nenahraditelnou surovinou v řadě odvětví chemického průmyslu.

Není uhlí jako uhlí

Zjednodušeně se uhlí dá dělit na hnědé uhlí, černé uhlí a koks. V domácnostech se nejčastěji topí hnědým uhlím – zejména proto, že je nejlevnější. Současně má také ale nejmenší výhřevnost a jeho spalování zatěžuje životní prostředí nejvíce. Dražší a ekologicky šetrnější je uhlí černé, které je ale na druhou stranu dražší. Ještě dražší je koks, který je však současně z uvedených druhů nejekologičtější. Kotle pro všechny druhy uhlí mohou mít stejnou konstrukci. Podle konkrétního druhu uhlí se nastaví klapka na patřičný způsob hoření: v případě koksu – prohořívání; v případě uhlí – odhořívání.

Přednosti topení uhlím

 • v porovnání s jinými palivy je topení uhlím zpravidla levnější
 • na moderního automatizovaného kotle je možné získat dotaci
 • snadná obsluha automatizovaných kotlů
 • vysoká účinnost moderních kotlů
 • moderní kotle mají mnohem menší míru znečištění ovzduší
 • uhlí se těží v ČR

Nevýhody uhlí

 • starších kotle mají malou účinnost vytápění,
 • vysoká míra znečištění ovzduší,
 • uhlí, patřící mezi fosilní paliva, patří mezi neobnovitelné zdroje energie
 • náročnost na skladovací prostor
 • obzvláště povrchové doly devastují krajinu