Palubky, brikety

Dřevěné uhlí

Dřevěné uhlí se v minulosti vyrábělo v milířích. V nich se zapálilo dřevo, které bylo zakryté zeminou. Po rozhoření se omezil přístup vzduchu. Dřevo, které bylo tímto vystavené vysoké teplotě, desítky hodin doutnalo, neboli karbonizovalo.

Uvnitř milíře probíhal fyzikálně-chemický děj, odborně nazývaný nízkoteplotní pyrolýza, při kterém dřevo při teplotě asi 500 °C uhelnatí.

Dřevěné uhlí se v minulosti používalo jako nenahraditelný zdroj intenzivního žáru v kovárnách, hutích nebo sklárnách.

V dnešní době se dřevěné uhlí používá zejména na grilování, velmi zřídka pro vytápění a ve velmi specifické oblasti – na výrobu střelného prachu pro historické zbraně.

Průmyslově se dnes dřevěné uhlí vyrábí v kovových karbonizérech.