Palubky, brikety

Hnědé uhlí

Hnědé uhlí patří mezi energeticky důležité středoevropské suroviny. Ve srovnání s černým uhlím je hnědé uhlí geologicky mladší. Hnědé uhlí obsahuje kromě uhlíku řadu příměsí, zejména nejrůznější popeloviny a síry, ale například i vody. Hnědé uhlí se používá především k topení, a to jak v domácnostech, tak zejména v tepelných elektrárnách.

V České republice se hnědé uhlí těší zejména v sokolovské a chomutovsko–mostecké pánvi. Jelikož těžba probíhá povrchovým způsobem, je místní krajina poměrně narušená.

Vlastnosti hnědého uhlí se liší především v závislosti na stáří a geologických podmínkách:

výhřevnost hnědého uhlí: 7 – 22 MJ/kg
spalné teplo hnědého uhlí: 28 – 35 MJ/kg
obsah vody: 5 – 40%
obsah síry: 0,5 – 2%