Palubky, brikety

Koks

Koks je pevný uhlíkatý zbytek odvozený od nízkosirného černého uhlí, ze kterého jsou odstraněny prchavé složky v peci s omezeným přístupem kyslíku při teplotách nad 1000 °C. Při tom mimo jiné vzniká kamenouhelný dehet, čpavek a lehké oleje. Koks se vyrábí v koksovně, proces jeho výroby se nazývá karbonizace.

Koks je výborným palivem od ekonomické výroby tepla až po ohřev užitkové vody v domácnostech. Koks z uhlí je šedý, tvrdý a pórovitý a svou výhřevností až 28 - 29 MJ/kg převyšuje ostatní běžná pevná paliva.