Palubky, brikety

Černé uhlí

Černé uhlí je druh usazené horniny, která vznikla z organického materiálu v prvohorách a druhohorách. Černé uhlí je hořlavá surovina, která se používá zejména jako palivo pro získávání tepelné energie. Černé uhlí se řadí společně například s ropou a plynem se mezi tzv. fosilní paliva, tedy neobnovitelné zdroje.

Ložiska černého uhlí nalezneme sice nerovnoměrně, ale prakticky po celé zeměkouli. Černé uhlí může obsahovat 74 - 94% uhlíku Výhřevnost černého uhlí je přibližně v rozmezí 7000 až 8500 kcal.

Rozeznáváme 4 základní druhy černého uhlí:

  • antracit, nejkvalitnější a nejvýhřevnější černé uhlí; geologicky nejstarší typ uhlí
  • koksovatelné druhy černého uhlí, které se, jak již název napovídá, používají na výrobu koksu
  • černé kamenné uhlí
  • plynové uhlí, které se používá na výrobu svítiplynu

Kvalita uhlí, a tím i jeho výhřevnost, je přímo odvozená od množství uhlíku v něm obsaženém. To je zase odvislé od stáří uhlí. Obecně se dá říct, že čím starší černé uhlí je, tím obsahuje více uhlíku a tím je kvalitnější, tzn. má vyšší výhřevnost.

Využívání černého uhlí jednoznačně přispělo k rozvoji průmyslové revoluce v 19. století (nazývaném též století páry – jak bylo zdůrazněno v klasické české komedii) vzhledem k tomu, že se jednalo o snadno dostupný zdroj energie. Černé uhlí je dodnes klíčovou surovinou pro tepelné elektrárny na celém světě. Je však zajímavé, že 84% zásob černého uhlí leží pouze na území šesti států, a to: USA (23%), Čína (13%).