Palubky, brikety

Těžba uhlí

Těžbu uhlí rozdělujeme podle typu na:

  • hlubinnou
  • povrchovou

Málokdo ví, uhlí se začalo těžit již ve starověku. Velký rozmach těžby uhlí, který nastal v 18. století, souvisel s průmyslovou revolucí.

Například v Německu se těžba uhlí začala rozvíjet v 18. století v oblasti Porúří. Ve 20. století naopak těžba uhlí začala klesat. Kupříkladu Německá produkce uhlí klesla z původních 150 mil. tun kolem roku 1960 na pouhých 20 miliónů v roce 2005. Naproti tomu v Číně ve 20. století těžba uhlí několikatinásobně vzrostla.

Těžba hnědého uhlí v ČR

V České republice se dnes těží převážně hnědé uhlí a to povrchovou těžbou. Nejrozsáhlejší jsou sokolovská a mostecká uhelná pánev. Zde vytěžené hnědé uhlí zásobuje uhelné elektrárny, které jsou v ČR zdrojem přibližně 40 % elektrické energieČR.

Těžba černé uhlí v ČR

Černé uhlí je možné získávat pouze dolováním z hlubin. V ČR se černé uhlí dnes těží již pouze na Ostravsku. Naopak černé uhlí je již vytěženo na Kladensko.