Palubky, brikety

Doprava uhlí

Od těžařů se uhlí dopravuje k distributorům především po železnici a to buď v dvounápravových vozech (25 tun nebo 20 tun), případně ve více nápravových vozech (40 tun).

Alternativou železniční dopravy uhlí distributorům jsou velkokapacitními kamiony.

Konečným spotřebitelům dopravují uhlí distributoři uhlí menšími nákladními auty (většinou sklápěčkami). V optimálním případě Vám prodejce uhlí nasype z auta až do sklepa pomocí pásového dopravníku.